Landgoed Baest

Mooiste landgoed van Brabant

(Brabantse Monumentenprijs 1997)

OPEN DAG 1 OKTOBER NATUURBEGRAAFPLAATS LANDGOED BAEST

Op 1 oktober 2023 organiseert de Natuurbegraafplaats van Landgoed Baest een open dag

Namens de Natuurbegraafplaats zijn Rentmeester Paul Kindt en Exploitatie-Manager Marjolein Smolders aanwezig om alles te vertellen over natuurbegraven en wat deze Natuurbegraafplaats zo bijzonder maakt. U kunt deelnemen om 11.00 uur of om 15.00 uur met start in de sfeervolle 18de-eeuwse Eikehoef. We nemen u mee om dit prachtige bos met eigen ogen te bekijken. Voor wie slecht ter been is, is er een golfkar beschikbaar.

Deze open dag is in samenwerking met Els Uitvaartzorg www.elsuitvaartzorg.nl. Ook zijn er verscheidene leveranciers voor de natuurlijke materialen geschikt voor natuurbegraven aanwezig om uitleg te geven over hun vak en producten. Van lijkwaden, kisten, urnen, knuffelstenen tot grafdelven toe. De koffie staat klaar.
Ga direct naar de website: www.natuurbegraafplaatsbosvandeheiligegeest.nl

Landgoed Baest is gelegen in de gemeente Oirschot, tussen Tilburg en Eindhoven. Het Landgoed beslaat uit meer dan 260 hectare Rijksmonumentaal beschermde grond, grotendeels bestaand uit bos, weiden en waterpartijen. Een enclave: het hoofdhuis en diverse gerestaureerde bijgebouwen vormen tezamen een idyllische, van oorsprong Middeleeuwse nederzetting. Het aantrekkelijke Huis te Baest, gebouwd begin 16e eeuw, in de 18e eeuw aangepast, is omgeven door een historische tuin. De monumentale 18e eeuwse Eikehoef, verscholen in het Landgoed, is beschikbaar voor recepties, condoleances, afscheidsceremonies, lunches, diners, huwelijkssluitingen, vergaderingen, bedrijfspresentaties en seminars. Desgewenst is het mogelijk om op afspraak een rondleiding door de indrukwekkende tuin te krijgen. Landgoed Baest staat voor RUST, STILTE en CONTEMPLATIE. Een gevoel dat helemaal aansluit bij onze natuurbegraafplaats, voor een prachtige laatste-rust-plek in het bos.

Kijk hier onze diverse filmpjes

Natuurbegraafplaats

Geschiedenis Landgoed Baest

Water en Bloemen

Economische activiteiten en begraafplaats

Tuin en Food4Bees

Biologisch Dynamische Landbouw

Authenticiteit bewaren

Audrey Hepburn op Baest

Natuurrijk - Landgoed Baest

Landgoed Baest te zien in Onderweg naar de Regio op RTL 4

Landgoed Baest komt aan bod in het tv programma
Onderweg naar de Regio.

De uitzendingen zijn te bekijken door op een foto hieronder te klikken.

Deel 1                                                                      Deel 2
 

Herinzegening Theresiakapel 13 juni 2021

Rens van Ginneken – Oirschots Weekjournaal 23 juni 2021

De kapel van de Heilige Theresia op Landgoed Baest behoefde dringend nieuwe glas-in-lood ramen. De ook op het landgoed wonende kunstenaar Marc Mulders nam die klus graag op zich. Hij vervaardigde enkele prachtige ramen die in een ontroerende compositie een stukje geschiedenis laten zien van Jan Hein van de Mortel en Veronica van de Mortel-Henkell. Pastoor Spijkers zegende 13 juni de nieuwe ramen in.

Oostelbeers – Het Theresiakapelletje op het landgoed was een kwetsbare plek, voor wie kwaad wilde. Het begon lang geleden nog tamelijk onschuldig, met jongeren die er op weg naar school een stiekem sigaretje rookten. “Iemand verstopte zijn shagbuil dan achter het beeld van de Heilige Theresia”, vertelt onderhoudsman Jan Neggers met een lach. Maar allengs nam helaas het vandalisme serieuzere vormen aan. Het leidde ertoe dat het beeldje ter ere van de heilige Theresia van Lisseux verdween en de kapel met een stevig ijzeren hek werd afgesloten. De kapel brandde zelfs weleens af en ook de toenmalige glas-in-lood-ramen moesten het vaak ontgelden. Verschillende keren liet landheer Jan Hein van de Mortel de ramen vervangen of repareren, tot het hem uiteindelijk te gortig werd. En dus werden de ramen dichtgemetseld.

Spectrumglas
Voor Veronica van de Mortel-Henkell is Baest aan de mysterieus ruisende Beerze een plek waar ze nog altijd graag verblijft. “Ik wil graag mijn dankbaarheid tonen voor het feit dat we op deze mooie plek in de natuur mogen zijn. Ook ben ik dankbaar aan alle mensen die hier zo hard werken om deze plek mooi te houden.” Ze maakte haar dankbaarheid concreet met een opdracht aan Marc Mulders, voor twee nieuwe glas-in-lood vensters. Mulders is op dat gebied geen kleine jongen: hij vervaardigde eerder al fraai glaswerk voor de Sint Jan in Den Bosch en voor de Nieuwe Kerk in Amsterdam bijvoorbeeld. Hij legde eer in zijn opdracht en ontwierp een tweetal zeer mooie ramen, die verwijzen naar het ochtendlicht en het avondlicht. De ramen zijn opgebouwd met het zogenaamde Spectrumglas, antiek mondgeblazen glas en het uberfang etsglas. Daarnaast zijn er emaillen schilderingen aangebracht. In de ene is een wijnrank met het Alziend Oog afgebeeld, verwijzend naar de rijke familiegeschiedenis van Veronica in het wijnhuis Henkell. Het tweede raam toont een tulpenbed dat verwijst naar de goede zorg van Veronica voor de natuur op Baest. “Elke herfst worden door Veronica en tuinbaas Vincent duizenden tulpenbollen geplant en zijn de ontluikende tulpen in de lente een feest voor het oog”, aldus Mulders.

Inzegening
Rond het middaguur is er een belangrijke rol weggelegd voor pastoor Leendert Spijkers, die de kapel inzegent. Hij refereert nog aan zijn tijd als kapelaan in Tilburg, toen – warempel – ook ene Marc Mulders nog les van hem kreeg. De kapel is niet toevallig ter ere van de Heilige Theresia, zo vertelt Spijkers. “In 1934 kreeg Jan Hein van de Mortel een voor die tijd bijna ongeneeslijke bloedvergiftiging, waarvoor in die tijd nog geen medicijnen bestonden. Gelukkig genas Jan Hein. Grootvader Henri van de Mortel besloot in 1938 een kapel te bouwen ter ere van de heilige die hij het meest had aangeroepen, de heilige Theresia, die in haar eigen jonge jaren ook onverwacht genas.” Veronica van de Mortel-Henkell is zichtbaar in haar nopjes met de fraaie nieuwe ramen, die de ‘Jan Hein & Veronica kapel’ weer nieuw élan geven. Ook Marc Mulders toont zich opgetogen. “Het is belangrijk te laten zien dat het geweld niet mag winnen van de schoonheid”, zo beklemtoont hij.

Hermeandering Grote Beerze op Baest afgerond!

Doordat er een perceel met aangetast naaldhout is gerooid, ontstond er dit jaar een unieke kans om een oude meander die reeds voor 1900 is afgesloten was, weer opnieuw aan te sluiten aan de Grote Beerze.

Vooronderzoek vanuit Baest, gaf al vlug het idee dat dit een unieke kans was om een prachtig oud stukje rivier in ere te herstellen zonder al te veel grote ingrepen. In september is door de gebiedsbeheerder en een ecoloog van waterschap De Dommel, een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de eventuele ecologische meerwaarde.

Voor het waterschap was dit van grote waarde en een samenwerking tussen Baest en het waterschap leidde al vlug tot gerichte actie. Half oktober heeft het waterschap met een graafmachine organische materialen uit de oude beekloop gehaald en de oude rivierbedding vrijgemaakt.  De kwaliteit van de oude meander was van een dusdanig hoog niveau, dat alleen de organische materialen verwijderen voldoende was om de meander in ere te herstellen.

Op 20 oktober was het na een week werken dan zover en stroomde het eerste water door de oude meander. Het wandelpad is verplaatst en loopt nu buiten de rivier om, eigenlijk midden door het vroeger onbegaanbare perceel. Na dit project zal de herplant volgen op dit terrein met een CO2 bestand bos, met een grote soortendiversiteit, die er toe zal leiden dat ook dit stukje Baest een genot wordt voor elke wandelaar en van grote waarde zal zijn voor flora en fauna in het algemeen.

De meander is gelegen aan de zuidelijke kant van Baest, tussen de Steenfortseweg en de Dr. Jan van de Mortellaan.