Landgoed Baest

Mooiste landgoed van Brabant

(Brabantse Monumentenprijs 1997)

Landgoed Baest, monumentaal en indrukwekkend

Landgoed Baest is gelegen in de gemeente Oirschot, tussen Tilburg en Eindhoven. Het Landgoed is zo’n 500 hectare groot, grotendeels bestaand uit bos, weiden en waterpartijen. Een enclave: het hoofdhuis en diverse gerestaureerde bijgebouwen vormen tezamen een idyllische, van oorsprong Middeleeuwse nederzetting. Het aantrekkelijke Huis te Baest, gebouwd begin 16e eeuw, in de 18e eeuw aangepast, is omgeven door een historische tuin. De monumentale 18e eeuwse Eikehoef, verscholen in het Landgoed, is beschikbaar voor recepties, condoleances, afscheidsceremonies, lunches, diners, huwelijkssluitingen, vergaderingen, bedrijfspresentaties en seminars. Desgewenst is het mogelijk om op afspraak een rondleiding door de indrukwekkende tuin te krijgen. Landgoed Baest staat voor RUST, STILTE en CONTEMPLATIE. Een gevoel dat helemaal aansluit bij onze natuurbegraafplaats, voor een prachtige laatste-rust-plek in het bos.

Kijk hier onze diverse filmpjes

Natuurbegraafplaats

Geschiedenis Landgoed Baest

Water en Bloemen

Economische activiteiten en begraafplaats

Tuin en Food4Bees

Biologisch Dynamische Landbouw

Authenticiteit bewaren

Audrey Hepburn op Baest

Natuurrijk - Landgoed Baest

Hermeandering Grote Beerze op Baest afgerond!

Doordat er een perceel met aangetast naaldhout is gerooid, ontstond er dit jaar een unieke kans om een oude meander die reeds voor 1900 is afgesloten was, weer opnieuw aan te sluiten aan de Grote Beerze.

Vooronderzoek vanuit Baest, gaf al vlug het idee dat dit een unieke kans was om een prachtig oud stukje rivier in ere te herstellen zonder al te veel grote ingrepen. In september is door de gebiedsbeheerder en een ecoloog van waterschap De Dommel, een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de eventuele ecologische meerwaarde.

Voor het waterschap was dit van grote waarde en een samenwerking tussen Baest en het waterschap leidde al vlug tot gerichte actie. Half oktober heeft het waterschap met een graafmachine organische materialen uit de oude beekloop gehaald en de oude rivierbedding vrijgemaakt.  De kwaliteit van de oude meander was van een dusdanig hoog niveau, dat alleen de organische materialen verwijderen voldoende was om de meander in ere te herstellen.

Op 20 oktober was het na een week werken dan zover en stroomde het eerste water door de oude meander. Het wandelpad is verplaatst en loopt nu buiten de rivier om, eigenlijk midden door het vroeger onbegaanbare perceel. Na dit project zal de herplant volgen op dit terrein met een CO2 bestand bos, met een grote soortendiversiteit, die er toe zal leiden dat ook dit stukje Baest een genot wordt voor elke wandelaar en van grote waarde zal zijn voor flora en fauna in het algemeen.

De meander is gelegen aan de zuidelijke kant van Baest, tussen de Steenfortseweg en de Dr. Jan van de Mortellaan.

De Soepwandeling schenkt bankje

8 mei 2019 is het bankje in de bocht richting Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest geplaatst.

Bijensterfte is een ramp

(Koos Biesmeijer, insectenkundige)

In het kader van educatie heeft Landgoed Baest de ambitie uit te groeien tot een regionaal kenniscentrum rond het thema van de bijensterfte. Stichting Food4Bees levert hierbij inhoudelijke kennis en ervaring.

Dit project is een samenwerking tussen Food4Bees, Landgoed Baest, Brabants Landschap, ZLTO, gemeente Oirschot en imkervereniging Ambrosius.
Landgoed Baest is partner en Roland Pessers (manager Landgoed Baest) is ambassadeur van Stichting Food4Bees.

Kijk ook eens op www.food4bees.com